HERKENBAAR, ORIGINEEL … EN ALTIJD INNOVATIEF

Succes wordt gemeten aan de voorkeuren van de consument. Maar wat onderscheidt een succesvol product van een ‘cultproduct’? Zeer zeker het aantal imitatoren.

Het is zelfs zo dat als een succesvol product een ‘cultproduct’ wordt, de markt wordt overspoeld met imitatieproducten, vaak van een erg slechte kwaliteit, die leiden tot verwarring bij de consument.

De beste verdediging van de marktleider hiertegen is voortdurende innovatie.

Technologische barrrières, patent en ORIGINALITEIT moeten worden versterkt.

Alleen degenen die vakbekwaam en creatief zijn kunnen dat en garanderen daardoor hun trouwe klanten een merk waarmee zij zich identificeren!

Dasty reageert op deze behoefte aan ONDERSCHEIDING met een wereldwijd unieke innovatie op verpakkingsgebied: de DRIEHOEKIGE FLES!

Mooi, uniek, origineel en ONMISKENBAAR, dat is de Dasty Classic Ontvetter:

de enige ORIGINELE ‘Quality MADE in ITALY‘, Dasty Classic Ontvetter is ongeëvenaard!

Als je op zoek bent naar DASTY … zoek dan naar de DRIEHOEKIGE fles … die is altijd goed!